Lage rugpijn en reflexologie

Lage rugpijn en reflexologie

Ik zou graag twee studies willen vermelden betreffende lage rugpijn en reflexologie.

Studie 1The effects of reflexology on chronic low back pain intensity in nurses employed in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences (originele versie)

De effecten van reflexologie op de intensiteit van chronische lage rugpijn bij verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Isfahan University of Medical Sciences (Nederlandstalige versie)

Conclusie van deze studie: Het erkennen van de impact van reflexologie op chronische rugpijn maakt het mogelijk om deze techniek te gebruiken als een aanvullende interventie bij andere behandelingen voor gecompliceerde aandoeningen zoals rugpijn, waarbij patiënten gewoonlijk geen baat hebben bij andere methoden. Bovendien kan reflexologie gemakkelijk aan mensen worden aangeleerd om effectieve maatregelen te nemen om chronische pijn te verminderen. Het behandelteam kan deze methode ook gebruiken om patiënten met lage rugpijn te behandelen.

Studie 2 : Reflexologie bij de behandeling van lage-rugpijn: een pilot-gerandomiseerde gecontroleerde studie (Engelstalige versie)

Reflexologie bij de behandeling van lage-rugpijn: een pilot-gerandomiseerde gecontroleerde studie (Nederlandstalige versie)

Conclusie van deze studie: De resultaten van de huidige pilotstudie zijn bemoedigend. De mediane VAS-scores van deelnemers die een behandeling kregen waarbij de punten van het ruggenmerggebied werden weggelaten, vertoonden een minimale verandering in pijn in verband met hun lage rug. Daarentegen vertoonden de deelnemers die een volledige reflexologiebehandeling kregen, inclusief de spinale punten, een klinisch belangrijke vermindering van pijn. Deze resultaten suggereren dat reflexologie nuttig kan zijn bij de behandeling van lage rugpijn en mogelijk ook een aantal bredere voordelen heeft in termen van kwaliteit van leven. Een voldoende aangedreven RCT zou nodig zijn om definitieve conclusies te trekken.

Uit ervaring in de praktijk is gebleken dat het beste resulaat bekomen wordt om voetrefflexologie steeds te combineren met de nodige orthomoleculiare KPNI leefstijladviezen.

Het therapieplan in de praktijk voor lage rugpijn bestaat allereerst uit een orthomoleculair KPNI intakegesprek en bespreking van leefstijladviezen om lage rugpijnklachten te verminderen gevolgd door minimaal drie sessies voetreflexologie. 

Voetreflexologie en zijn impact op ons limbisch geheugen

We onderscheiden drie soorten hersenen afzonderlijk van elkaar geevolueerd in de tijd:

  1. De hersenstam of het primaire brein:  dit is het primitiefste brein dat alle levende wezens bezitten. Het primaire brein regelt alle basale, levensnoodzakelijke functies in ons lichaam zoals hartslag, ademhaling maar ook overlevingsinstincten zoals het vecht en vlucht mechanisme bij acute stress.
  2. Limbisch geheugen of emotioneel geheugen: dit geheugen treffen we aan bij hogere levensvormen zoals zoogdieren en regelt onze emoties, onze gevoelens. Limbisch geheugen is ontstaan omdat nakomelingen bij hogere levensvormen vaak nog zeer hulpbehoevend zijn waardoor een emotionele band tussen kind en ouder noodzakelijk is. Het limbisch geheugen regelt ook onze hormoonhuishouding en stuurt de hypothalamus, hypofyse en epifyse bij de productie van hormomen in het lichaam. Het limbisch systeem is ook verantwoordelijk voor ons immumsysteem.
  3. Neocortex of verstandelijk brein: Dit is het meest recentelijk brein in de evolutie en regelt de ratio, het denkvermogen, de spraak, het geheigen, concentratie, ... .

Gezien de drie hersenhelften onafhankelijk van elkaar zijn geevolueerd, werken ze ook verschillend en onafhankelijk van elkaar. Een mooi voorbeeld dat iedereen van ons kent is verliefdheid. Het hormoon oxytoxine heeft op dat moment controle over onze geest overgenomen, waardoor we niet helder meer kunnen denken en het liefdesgevoel alom overheersend is. 

Lichaam en geest zijn één, door een disbalans, een overheeersende werking van één van de drie hersenhelften kunnen er ziektes ontstaan. Voor een goede werking van ons lichaam moeten de drie hersenhelften in harmony met elkaar werken. Er moet een homestase zijn, een evenwicht. Is er geen evenwicht gaat dit resulteren op termijn in een grotere vatbaarheid voor ziektes, zwakkere immuniteit, uitputting, onevenwicht tussen lichaam en geest, ... .

Afhankelijk van de malaise gaat één van de drie hersenhelften domineren. Bij sommige mensen zal de hersenstam domineren wat zich zal uiten in een opgejaagd gevoel, het uiten van agressief gedrag, ... .

Bij andere personen zal het emotioneel geheugen domineren waardoor ze depressief worden en vaak geen controle meer hebben over zchzelf. De ratio heeft er geen vat op. Gezien het limbisch systeem ook een invloed heeft op ons hormoonstelsel kunnen bijvoorbeeld spijsverteringsklachten ontstaan of auto-immmuumziektes 

Bij sommige mensen overheerst de neocotex waardoor er geen plaats meer is voor gevoelens. Enkel het zakelijke, het presteren overheerst  emoties zijn uit den boze. 

Therapiën zoals voetreflexologie, zorgmassage en aromatherapie helpen het limbiosch systeem terug zijn balans hervinden en kunnen een ondersteunende werking hebben.

Voetreflexologie zal via de behandeling van zenuwpunten in de voeten de energie laten stromen in de desbetreffende organen en kan een gunstig positief effect betekenen op ons limbisch systeem. 

Ook aromatherapie heeft een directe impact op ons limbisch systeem door de directe opname van de aromatische geuren via de neus. 

Zorgmassage zorgt door de zachte hollistische massage voor een gunstig effect op het limbische geheugen en zal tot rust en harmony leiden. 

 

 

 

Studie voetreflexologie depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen

Het doel van deze studie was om een ​​systematische review, meta-analyse en metaregressie uit te voeren om het huidige best beschikbare bewijs van de werkzaamheid en veiligheid van voetreflexologie voor depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen te bepalen. Er werden gerandomiseerde gecontroleerde studies opgenomen waarin voetreflexologiegroepen werden vergeleken met controlegroepen voor depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen. Zesentwintig in aanmerking komende onderzoeken werden geïncludeerd om het effect van voetreflexologie-interventie op het verminderen van respectievelijk de symptomen van depressie en angst en het verbeteren van de slaapkwaliteit te beoordelen als het primaire resultaat. 

Resultaten van deze systematische review en meta-analyse toonden aan dat voetreflexologie-interventie voordelen heeft in vergelijking met niet-actieve controlepraktijken in termen van het verlichten van de last van depressie, angst en slaapstoornissen. Bovendien laat metaregressie zien dat een toename van de totale voetreflexologietijd de angst zou verminderen en de slaapkwaliteit zou verbeteren.

Voor de studie klik hier

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie in gezondheidshuis ORTHOFELIA in Herzele

Dirk De Man

Spoorwegstraat 14

B-9550 HERZELE

Oost-Vlaanderen

Email: info@orthofelia.be

Gsm: 0475 / 82 36 21  

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie bij groepspraktijk Identity in Berchem

Multidisciplinaire groepspraktijk voor gezondheid en welzijn. 

Fruithoflaan 38/11

2600 Berchem  (Antwerpen)

https://praktijkidentity.be

Maak een afspraak online

voetreflexologie orthomoleculair leefstijltherapeut klinisch psycho neuro immunologie

Klik hier voor online booking

De orthomoleculaire gezondheidspraktijjk is gelegen  in de ruime omgeving van Herzele met name Aalst - Lede - Erpe-Mere - Wetteren - Melle - Oosterzele - Zottegem - Lierde - Brakel - Sint-Lievens-Houtem - Ninove - Haaltert - Geraadsbergen - Oudenaarde alsook in Berchem (Antwerpen)

Gratis download ebook en inschrijving nieuwsbrief

Bezoek ook onze gezondheidswinkel OFELIA

©2024 ORTHOFELIA. Webdesign by Dmd-webdesign.be .