Informatie voor cliënten van de gezondheidspraktijk ORTHOFELIA

BELANGRIJKE INFORMATIE voor cliënten van de gezondheidspraktijk ORTHOFELIA

1.  WAAROM DEZE TOELICHTING?

Bij gezondheidspraktijk Orthofelia vinden we transparante communicatie ontzettend belangrijk. Daarom willen we je vooraf duidelijk informeren wat je van een orthomoleculair leefstijlconsult of voetreflexologiesessie bij gezondheidspraktijk Orthofelia mag verwachten, wat je rechten zijn als cliënt en welke praktische afspraken van toepassing zijn in onze praktijkruimtes in Herzele (Oost-Vlaanderen) en in Berchem (Antwerpen).

Heb je graag wat extra toelichting bij dit document? Dirk De Man beantwoordt met veel plezier je vragen via het contactformulier op onze website of tijdens een telefonisch gesprek.

2. BELANGRIJKE INFORMATIE & AANDACHTSPUNTEN

Als professioneel orthomoleculair therapeut en voetreflexoloog is het mijn plicht om je duidelijk te informeren en formeel op de hoogte te stellen van volgende basisprincipes en aandachtspunten:

Geen arts, wel geschoold orthomoleculair therapeut en voetreflexoloog

Dirk De Man van gezondheidspraktijk Orthofelia is een geschoolde orthomoleculair therapeut en voetreflexoloog zowel in de klassieke voetreflexologie, als in de psychozone voetreflexologie als voetreflexologie ter ondersteuning bij kankerpatiënten, maar is geen arts.

Gezondheidspraktijk Orthofelia zal daarom geen medische en/of pathologische handelingen uitvoeren die enkel door erkende artsen kunnen en mogen plaatsvinden, zoals onder meer het stellen van diagnoses, het uitvoeren van medische ingrepen of behandelingen, het voorschrijven van geneesmiddelen, het uitreiken van medische (afwezigheids)attesten, enz...

Bij elk vermoeden van ziekte of een noodzakelijke medische ingreep verwijs ik je onmiddellijk door naar je behandelende arts voor bijkomend medisch advies. In het kader van multidisciplinaire samenwerking zal ik je arts ook informeren of waarschuwen op jouw vraag of als deze informatie-uitwisseling kritisch noodzakelijk blijkt.

ik doe er wél alles aan om je gezondheid, conditie en/of welbevinden te onderhouden, te beschermen en te bevorderen vanuit een holistische visie. Daarvoor combineer ik diverse paramedische technieken, onderzoeksmethoden, remedies en denkmethodes. Ik baseer mij hierbij voornamelijk op logische oorzaak-gevolg verbanden om de onderliggende oorzaken van fysieke en/of mentale klachten te achterhalen en aan te pakken om je globale gezondheid te beschermen en te bevorderen.

Het is erg belangrijk dat je mij vooraf correct informeert over je medische situatie, reeds gestelde diagnoses en behandelingen. Ook als deze in het verleden plaatsvonden! ik moet en wil immers rekening houden met alle medische diagnoses die behandelende artsen of artsen-specialist hebben gesteld.

Geen geneesmiddelen, wel natuurlijke remedies

Alleen artsen mogen geneesmiddelen voorschrijven of gebruiken tijdens behandelingen. De (voedings)supplementen die ik bij gezondheidspraktijk Orthofelia gebruik of aanbeveel, voorkomen of genezen geen ziektes, maar kunnen wel je globale gezondheid ondersteunen en bevorderen.

Ervaring en beroepsaansprakelijkheid

Dirk De Man  is een gediplomeerde, professionele orthomoleculair therapeut die regelmatig bijscholingen volgt op het vlak van orthomoleculaire therapie en ook op het gebied van voetreflexologie. Ik ben lid van BEVO, de Belgische vereniging voor voetreflexologen. Ik volg momenteel nog een opleiding klinisch psycho neuro immunologie (KPNI). ik volg ook een opleiding tot psychologisch consult aan het VIVES te Kortrijk.

Vraag gerust bijkomende informatie over gevolgde opleidingen en erkenningen of onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bijhorende waarborgen.

3. MIJN RECHTEN ALS PATIËNT

Kwaliteitsvolle zorg

Als patiënt heb je recht op kwaliteitsvolle zorg, aangepast aan jouw situatie en behoeften. Daarom zal gezondheidspraktijk Orthofelia:

  • steeds handelen met kennis van zaken en regelmatig relevante bijscholing volgen.
  • de ethische en deontologische principes van orthomoleculaire therapie en voetreflexologie respecteren.
  • een inclusief en niet-discriminerend beleid voeren waar iedereen welkom is ongeacht sociale klasse, seksuele geaardheid, ras, geloofsovertuiging, enz... We zijn ons bewust van je unieke identiteit en willen je persoonlijke voorkeuren erkennen en respecteren.
  • de grenzen van een professionele dienstverlening in acht nemen en je tijdig verwittigen als kwaliteitsvolle zorgverlening niet (meer) mogelijk of wenselijk is. Indien nodig of wenselijk, verwijzen we je door naar een arts.

Je hebt op elk moment het recht om je behandeling te stoppen, om welke reden dan ook, zonder dat je die reden met ons moet delen.

Vrije keuze van zorgverlener

Als patiënt heb je de vrije keuze inzake je zorgverlener(s). Je mag dus zelf bepalen welke orthomoleculaire therapeut of voetreflexoloog je consulteert en je hebt ook dezelfde vrije keuze voor zorgverstrekkers naar wie je eventueel wordt doorverwezen. Jij beslist zelf of je de aanbevolen zorgverlener raadpleegt of niet.

Ook mag je op elk moment je lopende orthomoleculaire of voetreflexologie traject overdragen naar een andere zorgverlener. 

Patiëntendossier

Ik werk je patiëntendossier stipt bij en bewaren dit zo veilig mogelijk bij gezondheidspraktijk Orthofelia. Je hebt het recht om:

  • je patiëntendossier in te kijken op eenvoudig verzoek. We zullen je verzoek binnen de 15 dagen behandelen.
  • foutieve gegevens in je patiëntendossier te laten aanpassen.
  • Een kopie van je patiëntendossier op te vragen. Een eerste kopie bezorgen we gratis binnen de 15 dagen na je verzoek. Voor bijkomende kopieën rekenen we 0,10 € / pagina aan met een maximum van 25,00 €.

 Beroepsgeheim en persoonlijke gegevens

Alleen met wederzijds respect en vertrouwen is een constructieve samenwerking mogelijk. Daarom mag je van ons absolute discretie en een respectvolle communicatie verwachten. Uiteraard eerbiedigen we ook de ethische en deontologische beroepsregels en een strikt beroepsgeheim. Alle informatie die je ons verstrekt, behandelen we strikt confidentieel.

Ook met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens springen we uiterst voorzichtig om. Deze delen we nooit zonder jouw expliciete toestemming met derden. Uiteraard passen we ook de geldende GDPR-wetgeving toe om je privacy maximaal te waarborgen.

(On)Tevreden?

Duidelijke en open communicatie is cruciaal voor mijn werking. Daarom hoor ik het graag eerst van jou als ik mijn aanpak k verbeteren om je de service en het vertrouwen te bieden die je verdient. Tips en suggesties zijn altijd welkom en ik neem je aanbevelingen steeds ter harte. Dat beloof ik jou !!!

Omdat ik je duidelijk wil informeren over je rechten als cliënt in de gezondheidspraktijk, geef ik hierbij wel reeds mee dat je steeds de optie hebt om formeel klacht neer te leggen bij de Federale Ombudsdienst “Rechten van de patiënt”.

Wél tevreden en zin om een complimentje uit te delen? Met een eerlijke review doe je mij een groot plezier. Doe dit gerust via je feedback na afspraak op doctena of stuur mij een mailtje met je tekst.

4. FINANCIËLE AFSPRAKEN

Tarieven en kostenraming

Op de website geef ik een duidelijke indicatie van mijn tarieven zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.

Afspraken maken of annuleren

Een afspraak maken, verplaatsen of annuleren bij gezondheidspraktijk Orthofelia kan telefonisch, via e-mail of nog gemakkelijker via de online agendatool doctena.

Tip: Voor dringende interventies tracht ik steeds per week enkele tijdstippen vrij te houden in mijn agenda. Check regelmatig de online agenda om het eerstvolgende vrije afspraakmoment te vinden of bel mij even op om de mogelijkheden te bekijken.

Opgelet:

  • Voor een eerste afspraak vragen we je uitdrukkelijk om vooraf het INTAKEFORMULIERin te vullen en door te sturen of mee te brengen.
  • Tot minimaal 24 u op voorhand kan je een gemaakte afspraak gratis annuleren. Wacht je tot de dag van de afspraak om te annuleren of ben je niet aanwezig zonder verwittiging, dan rekenen we een forfaitaire onkost aan. Omgekeerd beloven wij ook om je tijdig te verwittigen indien een gemaakte afspraak niet kan doorgaan.

Terugbetaling orthomoleculaire therapie en voetreflexologie

In België dragen de verplichte ziekteverzekering en invaliditeitsuitkering (nog) niet bij in de kosten voor orthomoleculaire therapie, maar voor voetreflexologie is een terugbetaling mogelijk bij enkele ziekenfondsen. Informeer je zeker bij je ziekenfonds en eventueel je aanvullende ziekte- of hospitalisatieverzekering of je recht hebt op terugbetaling voor voetreflexologie.

5. Gelezen en goedgekeurd?

Bij een eerste afspraak vragen we uitdrukkelijk dat je eerst het INTAKEFORMULIER invult en dat je dit document vooraf bezorgt of meebrengt naar de consultatie. Deze vragenlijst bevat immers belangrijke informatie over je medische situatie waarmee we rekening moeten en willen houden, alsook de formele bevestiging dat je de bepalingen in dit document met BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR gezondheidspraktijk Orthofelia CLIENTEN hebt ontvangen, gelezen en aanvaard. De betaling van een consult in een van de gezondheidspraktijk Orthofelia praktijken impliceert derhalve je uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande bepalingen.

Heb je een vraag over dit document of je rechten als patiënt? Stel ze aub zo snel mogelijk en bij voorkeur vóór je volgende afspraak bij gezondheidspraktijk Orthofelia. Een kopie van dit document is uiteraard ook op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Opgemaakt door Dirk De Man, zaakvoerder gezondheidspraktijk Orthofelia, met ondernemingsnummer BE 0669.704.133 en maatschappelijke zetel te Spoorwegstraat 14 – 9550 Herzele.

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie in gezondheidshuis ORTHOFELIA in Herzele

Dirk De Man

Spoorwegstraat 14

B-9550 HERZELE

Oost-Vlaanderen

Email: info@orthofelia.be

Gsm: 0475 / 82 36 21  

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie bij groepspraktijk Identity in Berchem

Multidisciplinaire groepspraktijk voor gezondheid en welzijn. 

Fruithoflaan 38/11

2600 Berchem  (Antwerpen)

https://praktijkidentity.be

Maak een afspraak online

voetreflexologie orthomoleculair leefstijltherapeut klinisch psycho neuro immunologie

Klik hier voor online booking

De orthomoleculaire gezondheidspraktijjk is gelegen  in de ruime omgeving van Herzele met name Aalst - Lede - Erpe-Mere - Wetteren - Melle - Oosterzele - Zottegem - Lierde - Brakel - Sint-Lievens-Houtem - Ninove - Haaltert - Geraadsbergen - Oudenaarde alsook in Berchem (Antwerpen)

Gratis download ebook en inschrijving nieuwsbrief

Bezoek ook onze gezondheidswinkel OFELIA

©{year} ORTHOFELIA. Webdesign by Dmd-webdesign.be .