Contact

Voor alle overige inlichtingen kan u mij contacteren via

Neem vrijblijvend contact met mij op voor meer inlichtingen, dit kan bij voorkeur via mail info@orthofelia.be of op het Nr 0475 82 36 21.

Wanneer ik consultatie doe, reserveer ik alle tijd voor mijn cliënt. Ik neem dan de telefoon niet op. Spreek gerust een boodschap in of stuur mij bij voorkeur een mail. Ik neem zo snel mogelijk contact op met u.

 

In een periode van ziekte of wanneer pallitatief kunnen mensen nood hebben aan relaxatie en aanraking. Dankzij de zeer zachte technieken zijn onco- en voetreflexmassage voor iedereen ook tijdens deze moeilijke periodes een doeltreffend middel om tot rust te komen. Gezien een verplaatsing naar de praktijk quasi onmogelijk is in die omstandigheden geef ik ook voetreflecologiesessie aan huis. Neem gerust contact op met mij en we bespreken de mogelijkheden. 

 

De praktijk is gevestigd

Dirk De Man

Spoorwegstraat 14

B-9550 HERZELE

Oost-Vlaanderen

BE 0669.704.133

Contact

Bij voorkeur via Email: info@orthofelia.be

Voor afspraken bij voorkeur via doctena

Gsm: 0475 / 82 36 21  

Vul aub het vereiste veld in
Vul aub het vereiste veld in
Vul aub het vereiste veld in
Vul aub het vereiste veld in
Vul aub het vereiste veld in

Betalingsmogelijkheden

U kan in de praktijk betalen via Payconiq of bij contant graag gepast. Een factuur op aanvraag is mogelijk. 

Medische disclaimer

Deze website is van algemene informatieve aard. Er is grote zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Gezondheidspraktijk ORTHOFELIA is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect is ontstaan door de informatie op deze website of via verwijzingen naar andere websites.

De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die zich in algemene zin verder wensen te verdiepen in gezondheid en zaken die kunnen bijdragen aan ondersteuning van gezondheid en vitaliteit.

De informatie is geen persoonlijk behandelplan. Vraag voor een passende behandeling, afgestemd op de eigen persoonlijke situatie waarbij altijd unieke factoren een rol spelen, advies van een therapeut of arts.

Orthomoleculaire therapie is geen reguliere geneeskunde. In de orthomoleculaire therapie wordt gekeken naar de effecten van voeding en bepaalde supplementen op het menselijk lichaam. Het gaat hier om voeding en voedingssupplementen, niet om geneesmiddelen.

Een voedings-, suppletie en leefstijladvies van een orthomoleculair therapeut, zoals Gezondheidspraktijk ORTHOFELIA, neemt niet de plaats in van regulier medisch advies of een reguliere specialistische medische behandeling.

Raadpleeg bij ziekte of gezondheidsklachten altijd eerst je huisarts of, indien van toepassing, je medisch specialist.

Gebruik supplementen en natuurlijke middelen alleen onder begeleiding van uw erkend therapeut of arts. Net zoals bij reguliere medicatie, kunnen supplementen en natuurlijke middelen bij ondeskundig gebruik schade aan het lichaam veroorzaken. 

De informatie die wij verschaffen wordt steeds met de grootste zorg samengesteld, gecontroleerd en geactualiseerd op basis van recente wetenschappelijke bevindingen.

Wij benadrukken om aandachtig de gebruiksvoorwaarden te lezen op of in de verpakking van een geadviseerd product. Onze informatie vervangt echter nooit een deskundige diagnose .

Bij twijfel over het gebruik of de geschiktheid van een bepaald product gelieve dan ook eerst een arts of therapeut te raadplegen. 

We zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

Alle informatie die op deze site wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerde aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist.

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

We zijn geen arts, diagnoses stellen we niet. Bespreek een behandelingsplan steeds met uw behandelende geneesheer. Behandelingen zijn steeds op eigen risic

Voor u met het gebruik van de producten van deze uiteenzetting begint, dient u dit met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.

Bijenproducten of supplementen kunnen nooit medische verzorging vervangen. Neem bij klachten daarom steeds contact op met je huisarts.

Bijenproducten kunnen ook allergische reacties uitlokken. Test het vooraf uit en kijk ook of er geen interacties zijn met toegediende medicatie.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, gebrek of nadelige gevolgen die kunnen voortkomen uit foutieve vermeldingen van de fabrikant of technische gebreken, ongepast gebruik, onvoldoende opvolging of onzorgvuldig naleven van de gebruiksvoorwaarden van de producten. Onze aansprakelijkheid kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen aangebracht door de fabrikant en zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling.

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van die websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website van ofelia.be.

Onze voedingssupplementen, gezondheids- en verzorgingsproducten worden niet aangeboden ter vervanging van een gevarieerde voeding of een gezonde levensstijl. Bewaar de producten droog, koel en steeds buiten het bereik van kinderen. Respecteer ook steeds de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) en de houdbaarheidsdatum.

Bij het eerste gesprek zal u een document voorgelegd worden ter ondertekening ter kennsiname van deze medische disclaimer en aangaande de GDPR voorschriften. 

©2022 ORTHOFELIA. Webdesign by Dmd-webdesign.be .

De sessies in onze praktijk en de informatie die op de website van ORTHOFELIA.BE wordt verstrekt is steeds ondersteunend. De uitgevoerde handelingen en verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies, diagnose of behandeling door een arts.