Ondersteuning van voetreflexologie en zorgmassage bij stress en angst

voetreflexologie en zorgmassage bij stress en angst

Voetreflexologie en zorgmassage bij stress en angst

Het brein van de mens (Homo Sapiens) bestaat uit drie grote gebieden die evolutionair zijn ontstaan.

 1. Ons oerbrein zorgt voor ons oerinstinct, het bewuste vecht-vlucht mechanisme, regularisatie van onze basisfuncties zoals hartslag, ademhaling, bloeddruk, …. We vinden dit oerbrein terug bij alle primitievere levensvormen zoals reptielen, regenwormen, … 
 2. Ons limbisch systeem dateert uit de tijd dat de eerste zoogdieren zijn ontstaan. Op dat ogenblik moesten we emoties kunnen verwerken, zorg dragen voor ons nageslacht, liefdevol zijn, …. 
 3. Onze grote prefrontale kwab is onze ratio die uniek is voor ons als mens

In ons oerbrein bevinden zich de Raphe kernen. Die Raphe kernen detecteren of alles veilig is. 

 • Indien er gevaar is wordt dit opgeslagen in de amygdala. Indien gevaar zal ons lichaam het hormoon cortisol vrijgeven wat zal leiden tot een vlucht, vecht of bevries reactie. Prima mechanisme bij acute stress zoals dreiging door een tijger bijvb en dit om het onmiddellijke gevaar te overwinnen, niet zo handig bij chronische stress zoals dagelijks werk, beeldscherm, partner… . We zijn dan immers altijd alert of angstig.
 • Als de situatie veilig is wordt de ervaring opgeslagen in de hypocampus en wordt via het hormoon GABA de stress-as, de HPA-as tot rust gebracht. 

Het is dus heel belangrijk in te werken bij angst en stress op het limbisch systeem. Dit kan door: 

 • Huidcontact zoals knuffels, skin to skin contact. Hier kan voetreflexologie en/of zorgmassage een wezenlijke bijdrage leveren. Door psychozone-voetreflexologie kunnen we inspelen op het limbisch systeem en zo serotonine en GABA productie stimuleren en op die manier onze HPA-as tot rust brengen. Zie ook de wetenschappelijke studies die dit bevestigen.
 • Aangename prikkeling van onze zintuigen, smaak, zien, voelen door wandeling in de natuur, verbondenheid met het universum , geurprikkels door essentiële oliën zoals ylang ylang, sinaasappel, lavendel of bergamot. Deze etherische olieën gebruiken we ook tijdens een voetreflexologiebehandeling in de praktijk. 
 • Beluisteren van favoriete muziek
 • Bewegen, sporten maakt endorfines vrij
 • Mindfullness, bezinning, meditatie zoals yoga

We hebben eveneens een prefrontale kwab, met deze hersenen kunnen we het proces van stress mechanisme begrijpen. Zo begrijpen we hoe ons lichaam werkt waardoor ons brein kan meehelpen een oplossing te zoeken voor angst en stress. Onderschat nooit de kracht van de geest, lichaam en geest zijn immers één.

Conclusie: Voetreflexologie kan een wezenlijke ondersteuning geven bij angst en stress. Soms begrijpen we niet alles en twijfelen vanuit onze ratio of het wel werkt. Ieder persoon reageert ook niet hetzelfde. Als we twijfelen, bestaat er maar één oplossing, ervaar het effect persoonlijk van een voetreflexologiesessie op uw lichaam en kijk wat het bij jou teweegbrengt. 

P.S. : Voor de volledigheid wil ik nog meegeven dat voetreflexologie maar een deeloplossing is in een grotere strategie dat ook onze leefstijl omvat met voeding, beweging, ademhaling, ... . Onderschat zeker ons microbioom in onze darmen niet. Samen met ons microbioom zijn we een ecosysteem en produceren onze bacteriën onontbeerlijke stoffen voor ons. We zijn als Homo Sapiens 120.000 jaar geleden ontstaan, landbouw is slechts 10.000 jaar geleden ontstaan. Evolutionair kunnen onze genen niet zo snel veranderen. Vandaag de dag eten we voeding die geen mensenvoeding is vanuit evolutionair standpunt en die ons microbioom schade toebrengt. Voeding, leefstijl, beweging, …. is een niet te onderschatten factor. Ook suppletie en andere natuurlijke therapieën kunnen angst en stress ondersteunen.

Wetenschappelijke studies

Engelstalige versie: 

Nederlandstalige vertaling: 

 

Reflexologie effectief bij het verminderen van angst en depressie bij patiënten met kanker

Reflexologie effectief bij het verminderen van angst en depressie

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32924560/

Reflexologie effectief bij het verminderen van angst en depressie bij patiënten met kanker die integratieve palliatieve zorg krijgen

De bevindingen van deze studie toonden aan dat voor patiënten met kanker die integratieve palliatieve zorg kregen, zowel ontspanning als reflexologie effectief waren bij het verminderen van angst en depressie. Reflexologie was effectief in het verbeteren van de kwaliteit van leven, in de fysieke component in vergelijking met basiswaarnemingen en met de overeenkomstige metingen van de relaxatiegroep. Daarnaast bleek reflexologie effectiever te zijn dan ontspanning bij pijnbestrijding. Het lijkt erop dat deze veilige en relatief goedkope technieken kunnen worden toegepast op patiënten met kanker door gekwalificeerde therapeuten, met name in palliatieve zorgomgevingen, als onderdeel van integratieve palliatieve zorg. Verdere vergelijkende studies van complementaire therapieën zijn nodig om onze resultaten te verbreden en te versterken en om een breder scala aan effectieve, op bewijzen gebaseerde complementaire therapieën aan patiënten met kanker aan te
bieden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32739224/

Complementaire therapieën voor patiënten met kanker: reflexologie en ontspanning in integrale palliatieve zorg. Een gerandomiseerde gecontroleerde vergelijkende studie

Onze resultaten toonden aan dat voetreflexologie een geschikte en veilige interventie is voor de behandeling van pijn en angst bij patiënten met brandwonden. Daarom kan het naast andere methoden als aanvullende methode worden gebruikt.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31267277/ : 

Symptoomresponsanalyse van een gerandomiseerde gecontroleerde studie van reflexologie voor symptoombeheersing bij vrouwen met gevorderde borstkanker

Door thuiszorg verzorgde reflexologie was nuttig bij het verminderen van door de patiënt gemelde pijn. Leeftijd, comorbide aandoeningen en depressie zijn mogelijk belangrijke factoren voor toekomstig onderzoek en kunnen worden gebruikt om patiënten te identificeren die baat kunnen hebben bij reflexologie.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31473465/

Effecten van aroma-zelf-voetreflexologie op perifere neuropathie, perifere huidtemperatuur, angst en depressie bij patiënten met gynaecologische kanker die chemotherapie ondergaan: een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Een aroma-zelf-voetreflexologie-interventie kan CIPN, angst en depressie verminderen bij patiënten met gynaecologische kanker. Verder onderzoek is nodig om de effecten te beoordelen van verschillen in de inhoud van de interventie en de effecten van verschillende aantallen toepassingen en duur van toepassingen op basis van de toestand van elke individuele patiënt.

Lage rugpijn en reflexologie

Lage rugpijn en reflexologie

Ik zou graag twee studies willen vermelden betreffende lage rugpijn en reflexologie.

Studie 1The effects of reflexology on chronic low back pain intensity in nurses employed in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences (originele versie)

De effecten van reflexologie op de intensiteit van chronische lage rugpijn bij verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen die zijn aangesloten bij Isfahan University of Medical Sciences (Nederlandstalige versie)

Conclusie van deze studie: Het erkennen van de impact van reflexologie op chronische rugpijn maakt het mogelijk om deze techniek te gebruiken als een aanvullende interventie bij andere behandelingen voor gecompliceerde aandoeningen zoals rugpijn, waarbij patiënten gewoonlijk geen baat hebben bij andere methoden. Bovendien kan reflexologie gemakkelijk aan mensen worden aangeleerd om effectieve maatregelen te nemen om chronische pijn te verminderen. Het behandelteam kan deze methode ook gebruiken om patiënten met lage rugpijn te behandelen.

Studie 2 : Reflexologie bij de behandeling van lage-rugpijn: een pilot-gerandomiseerde gecontroleerde studie (Engelstalige versie)

Reflexologie bij de behandeling van lage-rugpijn: een pilot-gerandomiseerde gecontroleerde studie (Nederlandstalige versie)

Conclusie van deze studie: De resultaten van de huidige pilotstudie zijn bemoedigend. De mediane VAS-scores van deelnemers die een behandeling kregen waarbij de punten van het ruggenmerggebied werden weggelaten, vertoonden een minimale verandering in pijn in verband met hun lage rug. Daarentegen vertoonden de deelnemers die een volledige reflexologiebehandeling kregen, inclusief de spinale punten, een klinisch belangrijke vermindering van pijn. Deze resultaten suggereren dat reflexologie nuttig kan zijn bij de behandeling van lage rugpijn en mogelijk ook een aantal bredere voordelen heeft in termen van kwaliteit van leven. Een voldoende aangedreven RCT zou nodig zijn om definitieve conclusies te trekken.

Uit ervaring in de praktijk is gebleken dat het beste resulaat bekomen wordt om voetrefflexologie steeds te combineren met de nodige orthomoleculiare KPNI leefstijladviezen.

Het therapieplan in de praktijk voor lage rugpijn bestaat allereerst uit een orthomoleculair KPNI intakegesprek en bespreking van leefstijladviezen om lage rugpijnklachten te verminderen gevolgd door minimaal drie sessies voetreflexologie. 

Voetreflexologie en zijn impact op ons limbisch geheugen

We onderscheiden drie soorten hersenen afzonderlijk van elkaar geevolueerd in de tijd:

 1. De hersenstam of het primaire brein:  dit is het primitiefste brein dat alle levende wezens bezitten. Het primaire brein regelt alle basale, levensnoodzakelijke functies in ons lichaam zoals hartslag, ademhaling maar ook overlevingsinstincten zoals het vecht en vlucht mechanisme bij acute stress.
 2. Limbisch geheugen of emotioneel geheugen: dit geheugen treffen we aan bij hogere levensvormen zoals zoogdieren en regelt onze emoties, onze gevoelens. Limbisch geheugen is ontstaan omdat nakomelingen bij hogere levensvormen vaak nog zeer hulpbehoevend zijn waardoor een emotionele band tussen kind en ouder noodzakelijk is. Het limbisch geheugen regelt ook onze hormoonhuishouding en stuurt de hypothalamus, hypofyse en epifyse bij de productie van hormomen in het lichaam. Het limbisch systeem is ook verantwoordelijk voor ons immumsysteem.
 3. Neocortex of verstandelijk brein: Dit is het meest recentelijk brein in de evolutie en regelt de ratio, het denkvermogen, de spraak, het geheigen, concentratie, ... .

Gezien de drie hersenhelften onafhankelijk van elkaar zijn geevolueerd, werken ze ook verschillend en onafhankelijk van elkaar. Een mooi voorbeeld dat iedereen van ons kent is verliefdheid. Het hormoon oxytoxine heeft op dat moment controle over onze geest overgenomen, waardoor we niet helder meer kunnen denken en het liefdesgevoel alom overheersend is. 

Lichaam en geest zijn één, door een disbalans, een overheeersende werking van één van de drie hersenhelften kunnen er ziektes ontstaan. Voor een goede werking van ons lichaam moeten de drie hersenhelften in harmony met elkaar werken. Er moet een homestase zijn, een evenwicht. Is er geen evenwicht gaat dit resulteren op termijn in een grotere vatbaarheid voor ziektes, zwakkere immuniteit, uitputting, onevenwicht tussen lichaam en geest, ... .

Afhankelijk van de malaise gaat één van de drie hersenhelften domineren. Bij sommige mensen zal de hersenstam domineren wat zich zal uiten in een opgejaagd gevoel, het uiten van agressief gedrag, ... .

Bij andere personen zal het emotioneel geheugen domineren waardoor ze depressief worden en vaak geen controle meer hebben over zchzelf. De ratio heeft er geen vat op. Gezien het limbisch systeem ook een invloed heeft op ons hormoonstelsel kunnen bijvoorbeeld spijsverteringsklachten ontstaan of auto-immmuumziektes 

Bij sommige mensen overheerst de neocotex waardoor er geen plaats meer is voor gevoelens. Enkel het zakelijke, het presteren overheerst  emoties zijn uit den boze. 

Therapiën zoals voetreflexologie, zorgmassage en aromatherapie helpen het limbiosch systeem terug zijn balans hervinden en kunnen een ondersteunende werking hebben.

Voetreflexologie zal via de behandeling van zenuwpunten in de voeten de energie laten stromen in de desbetreffende organen en kan een gunstig positief effect betekenen op ons limbisch systeem. 

Ook aromatherapie heeft een directe impact op ons limbisch systeem door de directe opname van de aromatische geuren via de neus. 

Zorgmassage zorgt door de zachte hollistische massage voor een gunstig effect op het limbische geheugen en zal tot rust en harmony leiden. 

 

 

 

Studie voetreflexologie depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen

Het doel van deze studie was om een ​​systematische review, meta-analyse en metaregressie uit te voeren om het huidige best beschikbare bewijs van de werkzaamheid en veiligheid van voetreflexologie voor depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen te bepalen. Er werden gerandomiseerde gecontroleerde studies opgenomen waarin voetreflexologiegroepen werden vergeleken met controlegroepen voor depressie, angst en slaapkwaliteit bij volwassenen. Zesentwintig in aanmerking komende onderzoeken werden geïncludeerd om het effect van voetreflexologie-interventie op het verminderen van respectievelijk de symptomen van depressie en angst en het verbeteren van de slaapkwaliteit te beoordelen als het primaire resultaat. 

Resultaten van deze systematische review en meta-analyse toonden aan dat voetreflexologie-interventie voordelen heeft in vergelijking met niet-actieve controlepraktijken in termen van het verlichten van de last van depressie, angst en slaapstoornissen. Bovendien laat metaregressie zien dat een toename van de totale voetreflexologietijd de angst zou verminderen en de slaapkwaliteit zou verbeteren.

Voor de studie klik hier

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie in gezondheidshuis ORTHOFELIA in Herzele

Dirk De Man

Spoorwegstraat 14

B-9550 HERZELE

Oost-Vlaanderen

Email: info@orthofelia.be

Gsm: 0475 / 82 36 21  

Orthomoleculaire leefstijlconsultatie en voetreflexologie bij groepspraktijk Identity in Berchem

Multidisciplinaire groepspraktijk voor gezondheid en welzijn. 

Fruithoflaan 38/11

2600 Berchem  (Antwerpen)

https://praktijkidentity.be

Maak een afspraak online

voetreflexologie orthomoleculair leefstijltherapeut klinisch psycho neuro immunologie

Klik hier voor online booking

De orthomoleculaire gezondheidspraktijjk is gelegen  in de ruime omgeving van Herzele met name Aalst - Lede - Erpe-Mere - Wetteren - Melle - Oosterzele - Zottegem - Lierde - Brakel - Sint-Lievens-Houtem - Ninove - Haaltert - Geraadsbergen - Oudenaarde alsook in Berchem (Antwerpen)

Gratis download twee ebooks

Bezoek ook onze gezondheidswinkel OFELIA