Immuniteitversterkend

Steeds meer auto-immuunziekten zijn van recente data.: coeliakie, ziekte van Crohn, diabetes, psoriasis ….. 
De klassieke interventie is het immuniteitssysteem blokkeren maar zijn er alternatieven ? 
Daarom moeten we na gaan hoe het immuniteitssysteem werkt en hoe het gerelateerd is met stress en het milieu. 
De darm blijkt voor 80 % van de immuniteit  in te staan  en speelt dan ook een pertinente rol in het ontstaan van de vele immuunziekten.