ORTHOMOLECULAIR VOEDING- EN LEEFSTIJLADVIES

Vele chronische gezondheidsaandoeningen zijn vandaag zo vanzelfsprekend dat we niet meer beseffen wat het is om gezond te zijn. Nochtans kunnen vele van deze ziekten voorkomen worden. Vele chronische gezondheidsaandoeningen zijn vaak het gevolg van langdurige blootstelling aan stress en dit in combinatie met verkeerde voedingspatronen en een te zittend leven

Orthomoleculaire therapie kan een ondersteunende rol spelen in het voorkomen van deze aandoeningen, het onder controle houden ervan en het stimuleren van het zelfgenezend vermogen.van het lichaam. 

We verstrekken adviezen aangaande:

 • Leefstijlgewoonten
 • Voedingsadviezen, onze aanpak is gebaseerd op volgende pijlers:
  • Zuur-base evenwicht
  • Gunstige voeding volgens je bloedgroep
  • Gezonde voedselcombinaties
  • intermittent fasten
 • Specifieke voedingssupplementen zoals geneeskrachtige kruiden en lichaamseigen stoffen

Enkele mogelijke voorbeelden van consultaties zijn preventieve consultaties naar aanleiding van familiale belastingen of gewoon ter ondersteuning van uw immuumsysteem, stressproblematiek, anticipatie op verouderingsproblemen, …

Praktische aanpak

0
Stap

Maken van afspraak

Ons eerste contact om een afspraak vast te leggen is via mail of telefoon. Op die manier ben ik reeds op de hoogte van uw hulpvraag, wie u eventueel heeft doorgestuurd en kunnen we de nodige eerste afspraken maken.

Ik ga alvast vragen te letten op volgende details, noteer deze en bezorg ze mij tesamen met de andere documenten bij ons eerste contact:

 1. Overzicht van je eetpatroon gedurende 1 week: gelieve hieraan niets te wijzigen om een correct beeld van uw situatie te hebben
 2. Hou je urine in de gaten. schrijf op hoe uw plas 's morgens, 's middags en 's avonds is. Blijven er kleine blaasjes op drijven?
 3. Hoe is uw stoelgang. Via de Bristol-kaart kan u dit benoemen met een Nr van 1 tot 7.
 4. Lijst van alle medicatie en supplementen die u neemt
 5. Uw medisch verleden met indien mogelijk de nodige documenten zoals diagnose van uw dokter en/of specialist, bloedverslagen, enz... 
 6. Uw bloedgroep
 7. Eventuele meegemaakte trauma's en de periode waarin deze plaatsvonden.
0
Stap

Intakegesprek

Een intakegesprek laat mij toe een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek en uw levensstijl zodat een degelijk, weldoordacht behandelplan kan opgesteld worden. Ieder persoon is uniek, heeft zijn eigen verhaal en voorgeschiedenis, waardoor ieder behandelprotocol persoonsgebonden is.

Indien ik deze documenten nog niet heb, breng bloedonderzoeken mee, de medicatie of supplementen die u nu neemt, alle andere mogelijke nuttige medische info. Op die manier kan ik alles mooi in kaart brengen.

Een intakegesprek duurt gemiddeld twee uur. Ik plan nooit kort na elkaar een nieuwe cliënt zodat we ons niet dienen te haasten. We nemen rustig de tijd voor de behandeling en een gesprek.

Ik ben geen dokter, diagnoses stel ik niet. Een goed contact met uw behandelende geneesheer is voor mij primordiaal en dient absoluut behouden te blijven. Behandelingen zijn ook steeds op eigen risico. Spreek uw dokter of specialist over de voorgestelde behandeling zodat er een eerlijke, constructieve wisselwerking is tussen de reguliere geneeskunde en de complementaire zorg. 

Bij het beeindigen van ons intakegesprek maken we een nieuwe afspraak.

We voorzien wat tijd ertussen zodat ik alle mogelijke scenario’s rustig kan overwegen en een concreet behandelplan met adviezen kan uitwerken, zaken kan opzoeken, eventueel collega’s kan consulteren.

0
Stap

Overlopen van het behandelingsplan

Ik geef tijdens dit gesprek dan ook zeer gedetailleerd en gestructureerd mijn zienswijze op de diverse complementaire ondersteunende mogelijkheden.

Het overlopen van het behandelingsplan met de nodige verduidelijking duurt gemiddeld twee uur.

Belangrijk is dat we kijken wat haalbaar is voor u. Het behandelingsplan kan gebruik maken van meerdere complementaire therapieën. In overleg kunnen we dat dan bespreken en concretiseren.

Het behandelingsplan kan bestaan uit o.a. adviezen over leefstijl, voeding, kruiden, supplementen, beweging, ontspanning, essentiële oliën, bijenproducten en inzet van manuele therapieën.

Het is steeds mijn bedoeling zoveel mogelijk uitleg te geven zodat u zelf overtuigd bent van de te volgen weg en een eigen inzicht krijgt in uw gezondheid.

Ik geef U ook een persoonlijke map mee dat bestaat uit een 30 à 40 tal bladzijden waarbij ik uw persoonlijk behandelingsplan met al zijn opties gedetailleerd uitschrijf zodat u na het consult een degelijk naslagwerk heeft om na te lezen en op te volgen. 

De behandeling zal steeds holistisch opgevat worden, lichaam en geest zijn één waarbij we het zelfgenezend vermogen van ons lichaam aanspreken.

0
Stap

Eventuele vervolgconsulten

Vervolgconsulten hangen volledig af van de ernst van de klachten, jouw wensen en de te behalen resultaten.

Dat bespreken we in samenspraak.

Publicaties orthomoleculair

Orthomoleculair
mei 23, 2021

Bristol stoelgangkaart

De Bristol Stoelgangschaal is een kaart waarbij ontlasting op basis van de consistentie in categorieën wordt verdeeld. Gezonde ontlasting hoort een aaneengesloten worst te zijn, dus niet keutelig of een serie losse worstjes. Door de ontlasting in beeld te…