GESPREKSTHERAPIE

Een gesprek in vertrouwen met aandacht voor jouw verhaal in een empathische, open verstandhouding om zodoende een positieve bijdrage aan het mentale welzijn, verwerkings- of genezingsproces te kunnen zijn.

Luisteren naar jou en openstaan voor jouw verhaal. Zonder adviezen, zonder oordelen, zonder interpretaties en zonder in de rede vallen. Gewoon alleen maar luisteren.

Een gesprekstherapie kan afzonderlijk zijn maar ook in combinatie met onze andere therapieën. 

Bij elke consultatie is er steeds ruimte voor een gesprek waarbij je over jouw gevoelens en ervaringen kan praten en we zodoende kunnen werken aan een positieve bijdrage van jouw mentale welzijn, verwerkings- of genezingsproces.

Publicaties gesprekstherapie

Gesprekstherapie
mei 23, 2021

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisterenen jij begint mij adviezen te gevendan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisterenen jij begint mij te vertellen waaromik iets niet zo moet voelen als ik het voel,dan neem je mijn gevoelens niet…